Bewoners in Almelo rekenen af met energieverspilling: 12% winst

Real-time energiefeedback voor 100 deelnemers van Woningstichting

Aurum werkt vaak samen met woningcorporaties in lokale energieprojecten. Afgelopen maand is een project met Woningstichting Sint Joseph Almelo afgerond en kunnen we de resultaten bekendmaken.

In dit project hebben 100 bewoners meer dan een jaar gebruik gemaakt van Aurums’ energie app. De doelstelling was om energieverspilling in huis (en daarmee de vaste lasten) te verlagen zónder in te leveren op comfort. De resultaten zijn verzameld: Er is in 2016 gemiddeld 12% op elektra en 13% op gas bespaard. Dit komt uit op gemiddeld zo’n €185 winst per persoon – per jaar.

Op 1 februari is er ter afsluiting een ‘energiecafé’ georganiseerd. Hier heeft Aurum, tijdens een interactieve avond, de resultaten gepresenteerd en hebben we met een groep deelnemers gesproken om ervaringen uit te wisselen en waardevolle feedback te krijgen.

Het project

Duurzaamheid is voor initiatiefnemer Gilbert Wils een belangrijke drijfveer geweest. Met behulp van de Aurum displays hebben bewoners altijd real-time inzicht in hun energieverbruik, zodat ze hun sluipverbruik kunnen beperken en bewust met energie om kunnen gaan. De doelstelling van deze pilot is geweest om erachter te komen wat het effect is van dit inzicht op energieverbruik. Deze insteek is, volgens Wils, gekozen omdat vele maatregelen om verbruik te verlagen, met grondige renovatiemaatregelen en andere technische oplossingen, vaak erg duur zijn. De investering in dit project is minimaal terwijl de verwachte besparingen wel rond de 10% liggen.

Voortvarend zijn we in 2014 van start gegaan met onze pilot voor de eerste groep enthousiaste deelnemers. Na een jaar hadden zo’n 100 bewoners een energiedisplay in huis.

De deelnemers

Tijdens het energiecafé hebben de deelnemers vol enthousiasme verteld over hun ervaringen en de maatregelen die ze genomen hebben. Dit varieerde van het uitzetten van stand-by apparatuur, tot het plaatsen van isolatie op de plekken in huis waar veel warmte verloren gaat. De discussie barstte los over radiatoren aan of uit, over wassen in het weekend en over opladers van je telefoon in het stopcontact laten zitten.

Wij hebben gesproken met een groep tevreden gebruikers, die ons gelukkig ook konden voorzien van constructieve feedback. Wij leren dat communicatie altijd beter kan, zeker aan de start van zo’n project en dat iedereen een andere behoefte heeft. Het goede nieuws is dat mensen graag meedoen, en dankbaar gebruiken van de inzichten van energiemonitoring.

Toekomst

Volgens Wils zal ook de komende periode duurzaamheid met zicht op de doelstellingen voor 2020 nog een belangrijk item zijn, waar kritisch gekeken zal worden naar elke investering. Real-time energiemonitoring heeft in ieder geval voor deze bewoners al een meerwaarde betekend. Bovendien: lokale initiatieven zijn essentieel in het beëindigen van energieverspilling.