Een revolutie in klimaatneutraal wonen

Waar Aurum écht blij van wordt is het creëren van win-win situaties. Zoals deze: aanzienlijk lagere woonlasten voor bewoners en voor corporaties hogere transparantie over energiestromen in de gebouwvoorraad. In Stadstuin Overtoom plukken beide partijen voordelen van real-time energie feedback.

Ook was er een technologische ‘first’ in dit project: het gecombineerd inzicht geven in de opwek van de zonnepanelen, het verbruik (terug levering) van de elektriciteit én het verbruik van de stadswarmte.

Stadstuin Overtoom

Stadstuin Overtoom is een Co-Green project. Co-Green is een duurzaam sloopnieuwbouw initiatief van Woningstichting Eigen Haard, ontwikkelend door bouwer ERA Contour, KOW architecten en amoveerder Oranje. Hierin staat duurzaam slopen, bouwen en wonen centraal. Samen werken zij aan de klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom, met veel aandacht voor de leefbaarheid. Natuurlijk zijn ook het stadsdeel en de bewoners bij deze samenwerking betrokken.

Het project heeft als doelstelling om klimaatneutraal en ‘kostenneutraal’ gesloopt en gebouwd te worden, duurzaam voor de kosten van niet-duurzaam; De netto CO2-uitstoot, voor het gebruik van elektra en warmte van de woningen, moet op jaarbasis neutraal zijn en de bewoners worden actief gestimuleerd om het huishoudelijk energiegebruik (met 20%) te verlagen.

Energiedisplay en app

Voor de betrokken organisaties is het van belang om te kunnen aantonen dat de besparende maatregelen effect hebben, en dat er daadwerkelijk reductie is van de uitstoot van CO2. Door onze monitoring kunnen we aantonen welke CO2 besparing feitelijk gerealiseerd is.

Voor de bewoners is het verkrijgen van feedback over verbruik zelfs essentieel om tot een besparing te komen. Wij zorgen voor real-time inzicht in het verbruik van de stadswarmte, de opwek van de zonnepanelen en het verbruik (of teruglevering) van elektriciteit; Deze informatie maken we inzichtelijk voor de bewoners door middel van een energiedisplay in de woning en een gratis app.

Bewustzijn

Energieconsumptie is gewoontegedrag. Het besparen van energie vraagt dus om gewoonten te veranderen. Met de beschikbaarheid van real-time informatie op een app heeft iedere bewoner gedetailleerd inzicht in zijn energiehuishouding. Kortom, ze weten welke activiteiten en apparaten invloed hebben op het energieverbruik. Hierdoor wordt gedragsverandering gestimuleerd en wordt energieverspilling geminimaliseerd.

“Door bewoners te voorzien van betekenisvolle informatie worden zij actief geprikkeld tot het slim omgaan met energie” – Jurgen van de Laarschot, Eigen Haard.

Uniek project

De installatie van zonnepanelen zorgt voor lagere woonlasten voor de bewoners op een duurzame manier. De output van deze zonnepanelen wordt ook gemonitord door de oplossing van Aurum.
De stadswarmte die geleverd wordt door Nuon maakt dit helemaal tot een speciaal project. Nooit eerder werden elektra, zonnepanelen en stadswarmte gecombineerd voor energiemonitoring.

“Het gecombineerd inzicht geven in de opwek van de zonnepanelen, het verbruik (terug levering) van de elektriciteit én het verbruik van de stadswarmte is uniek in Nederland. Uniek in de wereld zelfs”

Wil je meer weten over het project? Lees hier meer of neem contact op met onze adviseur Joris