Pioneering Café belicht innovaties van eigen bodem

Veel mooie vernieuwingen in de bouw komen uit eigen land. De regio Twente is een gebied waar van oudsher de bouwsector een belangrijke positie inneemt. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is er direct of indirect werkzaam. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Stichting Pioneering wil duurzame vernieuwers aan elkaar verbinden en organiseert daarom het Pioneering Café. Aurum was er bij.

Op donderdag 11 mei kwamen zo’n 35 Pioneers bij elkaar in Hengelo. Tijdens het Café kunnen de deelnemers kennisnemen van nieuwe innovaties binnen het Pioneering netwerk van koplopers, waarbij we telkens een ander thema centraal stellen. Ditmaal was het thema ‘Energiezuinige woningen’. We kregen een rondleiding bij DGS Sustainable, die de SolarFreezer ontwikkelde voor het gebruik en de opslag van warmte. Kingspan Insulation gaf een pitch over innovatieve isolatiematerialen zoals het resol-schuim Kooltherm. Ook werden er mooie ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiënte infraroodpanelen belicht.

Voor Aurum is het geweldig om te zien welke technologische innovaties er in de regio gedaan – én geïmplementeerd worden. In combinatie met onze meettechnologie kunnen de besparingen zichtbaar gemaakt worden. Er is dan ook goed genetwerkt. To be continued…

Lees hier het hele verslag

Nederlanders verbruikten in 2016 meer energie… Geldt dat voor iedereen?

Er is in 2016 zo’n 2% meer energie verbruikt dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. Niet alleen huishoudens, maar ook de Nederlandse industrie had vaak de ketel een graadje hoger staan. Één van de redenen dat het verbruik hoger lag, was de relatief koude winter. Er werd meer gas verstookt om gebouwen warm te houden.

De gebruikers van Aurum hebben overigens minder te maken gehad met deze stijging. Van de gebruikers die in 2015 begonnen zijn met monitoring is het gemiddelde energieverbruik in 2016 juist lager geweest.