Load balancing in de woning

Aurum heeft samen met Remeha pilotopstellingen in woningen gerealiseerd waarbij de energiestromen in de woning real-time inzichtelijk worden gemaakt en actief worden gestuurd (load balancing) om zo slim mogelijk met energie om te gaan. In deze woningen worden de volgende elementen gemeten en real-time inzichtelijk gemaakt:

  • Slimme meter (gas + elektra)
  • Laadpaal voor elektrische auto
  • Accusysteem
  • Remeha Warmtepomp
  • eTwist slimme thermostaat

In de testwoningen werden met Aurums meetapparatuur bovenstaande energy sources uitgemeten. We integreerden de eTwist van Remeha op het Aurum dataplatform. Tenslotte ontwikkelde Aurum een gebruiksvriendelijke web-app voor de eindgebruiker om deze eenvoudig en op een leuke manier te betrekken bij de energiestromen in hun woning.

Doel voor de consument:

Inzicht geven in energieverbruik en antwoord geven op de vragen:

  • ‘Hoe schoon / duurzaam is het energiesysteem in mijn huis?’
  • ‘Hoe (on)afhankelijk ben ik van het elektriciteitsnetwerk?’
  • ‘Wat kost het me?’

Doel vanuit de producent

Remeha maakt innovatieve, efficiënte energiesystemen voor in huis. Om deze high-end oplossingen, zoals warmtepompen, goed in de markt te kunnen zetten, heeft Remeha er belang bij dat klanten inzicht hebben in het energieverbruik .

  • Op lange termijn verbinding krijgen / houden met de klant.
  • De klant op termijn adviseren en relevante extra bouwblokken leveren.

Remeha vroeg Aurum de volgende ontwikkelingen uit te voeren:

1. Ontwikkeling van een nieuwe front-end oplossing waarbij eindgebruikers op een goede, leuke manier worden betrokken bij de verschillende informatiestromen in de woning
2. Specificeren van de API ten behoeve van een integratie met de meetinformatie van Aurum
3. Aanpassingen in de software op de Consumer (in home) hardware van Aurum
4. Aanpassingen in software van het Aurum Energie Platform (de back-end en database architectuur) om de verschillende datastromen te kunnen verwerken, verrijken en voor een langere termijn op te slaan.

Middels de Aurum API zijn de verschillende informatiebronnen eenvoudig te presenteren via app’s, website of andere interfaces aan de eindgebruiker

De beschikbaarheid van data leidt tot inzicht en grip voor de gebruiker, maar ook voor een bedrijf als Remeha. Zowel de eindgebruiker als de fabrikant kunnen beslissingen nemen op basis van feiten. Het verkrijgen van solide, valide meetdata zorgt ervoor dat Remeha ook haar leerdoelen getoetst krijgt zodat maximaal rendement wordt behaald. Door deze data te analyseren en op een betekenisvolle manier te presenteren aan de klant, en relevante boodschappen te verzenden ontstaat een zinvolle dialoog. Deze actieve, doelgerichte en vooral ook positieve dialoog met klanten over energie en specifiek het voorkomen van verspilling, opent deuren naar aanvullende diensten en producten.

Technische ontwikkeling

Er was een nieuw ontwerp voor de sensor netwerk architectuur: DEPNA (Data End Point Network Architecture). Deze is ingericht om ook niet-Aurum sensoren en meters eenvoudig op te kunnen nemen in het netwerk. Zo konden we externe puntmetingen in de huidige database opnemen. Ondersteuning van verschillen eenheden was eenvoudig te realiseren, maar de temporele slicing daarvan ten behoeve van de analyses vergde een ontwikkeling. Deze was afhankelijk van (tenminste) twee factoren:
– De fysische grootheid van de puntmeting bepaalt of de meetwaarden gewoon opgeteld kunnen worden. Bijvoorbeeld bij temperatuur of snelheid (van vloeistoffen of gassen) kun je niet zomaar optellen.
– De manier van interpolatie (lineair, kwadratisch of kubisch, hoger is fysiek niet nodig) van de waarden in buckets. Dit is van cruciaal belang voor de interpretatie van de meetgegevens in de buckets bij verdere analyse.

Externe toegankelijkheid van de gegevens in de nieuwe opslag vereiste het aanpassen van de (externe) REST API’s. Aurum heeft haar bestaande data model verrijkt en daarmee ook de aan Remeha aangeboden API. Immers de API is een directe reflectie van de aard van de opgeslagen meetdata en de resultaten van de (online) analyses. Tenslotte ontwikkelden we een uitbreiding op het datamodel waarin al deze aanpassingen expliciet en technisch formeel worden geformuleerd.

De realtime energie app werd gepresenteerd op de Remeha stand op de VSK Installatiebeurs 2018.