EnergyGrip

Maak kennis met Energygrip

IoT platform voor het uitlezen van energysources

Vraag en aanbod van energiestromen realtime in kaart gebracht

EnergyGrip biedt realtime inzicht in verbruik en -opwek van verschillende energysources* en systemen in gebouwen, woningen en kantoren. Deze oplossing helpt organisaties om bedrijfsprocessen zoals billing of loadbalancing te optimaliseren. De app voor eindgebruikers geeft realtime feedback op het energieverbruik in het gebouw, waardoor het verspillen van energie verder wordt voorkomen.

Energie houdt onze wereld draaiende. Toch is het grotendeels onzichtbaar. Dat maakt dat de exacte stromen van vraag en aanbod van energie lastig in kaart te brengen zijn. Dat heeft tot gevolg dat we overschotten niet goed benutten en dat we geen grip hebben op energiekosten. EnergyGrip brengt daar verandering in.

  • Live data – onafhankelijk van leverancier en type meter
  • Eenvoudig toegang tot gedetailleerde energie-informatie
  • Toekomstvast door modulaire opbouw
  • Vast bedrag per maand per energysource
  • Voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving

Ontdek de 4 componenten van Energygrip

Data uit digitale en analoge bronnen wordt eenvoudig online gebracht.

Use case

Stadswarmte

Een Europese leverancier van stadswarmte had geen realtime meetinformatie beschikbaar van haar klanten. Hierdoor was de warmtevraag moeilijk voorspelbaar en kon facturatie niet accuraat worden uitgevoerd. Bovendien werd er geen inzicht gegeven aan de eindgebruiker waardoor de klanttevredenheid laag was. Door de inzet van EnergyGrip (Gateway, Dashboard, Connector en de App) komt realtime meetinformatie beschikbaar en worden bovengenoemde behoeftes ingevuld en businessprocessen verder geoptimaliseerd. Facturatie is nu accuraat en transparant. De klanttevredenheid stijgt doordat bewoners inzicht hebben in eigen verbruik.

Een woningcorporatie wil de woningvoorraad verduurzamen en het resultaat van de investeringen inzichtelijk hebben voor haar bewoners en voor de eigen organisatie. Met behulp van EnergyGrip kan het effect van energiebesparende maatregelen worden gemonitord. Het verschil in verbruikskosten van een standaard woning met een gasaansluiting en een nieuwe woonsituatie met een hybride of elektrische warmtepomp wordt eenvoudig zichtbaar. Op basis van deze informatie kunnen investeringsbesluiten beter worden onderbouwd en gemonitord, waardoor ook bewoners het positieve resultaat kunnen zien op hun energierekening.

Use case

Woningcorporatie

Wij hebben energygrip ontwikkeld om organisaties te helpen met het digitaliseren van energiesystemen

Deze bedrijven werken met Energygrip