End-to-end meetketen

Aurum levert innovatieve oplossingen in elk van de drie bouwstenen (data acquisition, data crunch, data use) maar levert deze ook als volledig geïntegreerde oplossing. Deze real-time meetketen wordt door ons gemanaged en beheerd. Hiermee zorgen we voor stabiele energie-informatie om de eindgebruiker duurzaam te ondersteunen.

Inzicht in de energiehuishouding creëert bewustwording, betrokkenheid en leidt tot gedragsverandering bij eindgebruikers. De meetinformatie helpt hen bij het maken van beslissingen ten aanzien van investeringen en besparingen.