Platform

End-to-end meetketen

Aurum levert modulaire diensten maar ook complete oplossingen, zoals EnergyGrip voor organisaties, en EnergyFlip voor consumenten. Hiermee zorgen we voor stabiele energie-informatie. Inzicht in de energiehuishouding creëert bewustwording, betrokkenheid en leidt tot gedragsverandering bij eindgebruikers. De kern van Aurum is ons framework welke onze meetketen mogelijk maakt.

Data acquisition

Verzamelen van energiedata
Met onze hardware oplossingen meten we alle type energie sources (gas, elektra, zon, warmte, accu) op real-time basis uit. Onze meetunits zijn eenvoudig door consumenten zelfstandig te installeren en de firmware kan op afstand geüpdate worden om voor een lange termijn kwalitatieve meetdata te ontvangen. We zijn trots op onze meetunits, maar ons platform is hardware-agnostisch: wij meten ook third-party meters en hubs uit.

Data crunch

Opslag, analyse en verrijken van energiedata
Een API gestuurd big-data IoT platform waar wij real-time energiedata combineren met externe informatiestromen. De flexibiliteit en schaalbaarheid van het platform maakt het mogelijk om snel nieuwe diensten te introduceren. Aurum hanteert de hoogste standaard voor privacy voor haar eindgebruikers en klanten.

Data design

Data vertalen naar betekenisvolle informatie
Aurum ontwikkelt en beheert verschillende front-end toepassingen waarmee real-time meetdata informatief zichtbaar wordt gemaakt. Met onze ervaring en kennis weten we wat eindgebruikers motiveert. We leveren diensten op het gebied van load balancing, user engagement en innovatieve business proposities.

Als alle huizen in Nederland real-time energie inzichten hebben besparen we 2,648 megaton co2. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van een kolencentrale.

Aurum brands

  • Energieverbruiksmanager voor consumenten
  • Realtime inzicht in gas, elektra en teruglevering
  • Neem contact op voor B2B en whitelabel mogelijkheden
  • Cloud data-oplossing voor gebouwbeheerders en leveranciers
  • A-Z meetoplossing: hardware, dashboard, API en app voor bewoners
  • Modulair: sluit aan op bestaande systemen

Realtime energiedata is onmisbaar in de wereld van morgen

De verregaande veranderingen in de energiemarkt creëren voor organisaties de uitdaging om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen om de relatie met hun klant op duurzame wijze te kunnen behouden. Aurum ontwikkelt en exploiteert een end-to-end oplossing waarmee we in staat zijn verschillende energiestromen (verbruik, opwek en opslag) op een real-time basis zichtbaar te maken. Met het zichtbaar maken van energiestromen verrijkt Aurum bestaande proposities van organisaties met energie-informatie.