Data Crunch

Onze data architecten hebben algoritmes ontwikkeld die het mogelijk maken om accurate forecasting te doen. Bovendien ondersteunt de database het toe om uitgebreide analyses en data mining. Met privacy- en gegevensbecherming als prioriteit bieden we op deze manier een toegankelijke database die onze partners in staat stelt hun gebruikers beter te leren kennen. Zo kunnen we gezamenlijk waarde toevoegen voor onze eindgebruikers. Met het helpen elimineren van energieverspilling in huis, adviezen over energiemaatregelen en overstappen naar goedkope contracten maak je mensen blij.